Skogstomt i centrala Sörsjön med två jakträtter

Sörsjön centralt, Sörsjön

MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:45

 • Pris: 450 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tomtareal/mark: 16,9720 ha
 • Budgivning pågår!: 675 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:45, Sörsjön centralt
Alias Bud Datum
Budgivare 4 675 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 3 625 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 4 600 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 5 550 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 3 525 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 5 500 000 SEK 2022-09-26
Budgivare 4 475 000 SEK 2022-09-22
Budgivare 3 450 000 SEK 2022-09-15
Budgivare 2 310 000 SEK 2022-09-15
Budgivare 1 300 000 SEK 2022-09-15

Kristin Jauch

Ansvarig mäklare

Ida Larsson

Fastighetsmäklare

Bilder

Beskrivning

BUDGIVNINGEN SKA AVSLUTAS på måndag 26/9 kl 11! ** Lättillgänglig skogsfastighet beläget centralt i Sörsjön med andel i Besparingsskogen och två jakträtter. Den totala arealen uppgår till 17 ha, virkesförråd är ej känt då det inte föreligger någon skogsbruksplan. Del i Transtrands Besparingsskog innebär att de betalar ut bidrag till delägarna för åtgärder som utförs inom jord- och skogsbruk (t.ex. skogsvård - röjning, markberedning, plantering, etc). Det innebär även rätt till småviltsjakt på besparingens marker. Följande regler gäller för småviltjakt inom Transtrands Besparingsskog: Rätt att jaga småvilt och lösa ett jakträttsbevis på Transtrands Besparingsskog s:9 vilket omfattar marker enligt karta som tillhandahålles vid köp av småviltkort (och som ligger under dokument). För rätten att lösa ytterligare jakträttsbevis beräknas detta per brukningsenhet, följande gäller: innehav av 5-25 hektar äger rätt till ett extra jakträttsbevis. 
Läs allt om jakträtt och jordägarbidrag på www.transkog.se
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet, förvärvstillstånd kan krävas - vi hjälper köparen med ansökan. Länsstyrelsens avgift på 4600 kr betalas av köparen i samband med ansökan.

Eventuellt kan det finnas möjlighet att stycka av en tomt för bebyggelse med småhus, det måste dock kollas med kommunen! 
Med ett kanon läge mitt i byn har du gångavstånd till allt: affär, restaurang, spa och gym, bad- och grillplats. Om du älskar natur och ett aktivt friluftsliv har du allt som behövs i närheten. Det finns möjlighet till bad, fiske och paddling på sommaren och närhet till skoterleder och längdspår vintertid. På hösten är vandring, cykling, bär- och svampplockning populärt. 
Sörsjön är en levande och aktiv by med många yngre familjer som satsar på orten!

Välkommen att besöka tomten när det passar er - kontakta oss för era frågor.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 450 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 208 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 208 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Samtaxering -följande fastigheter är samtaxerade: MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:41, MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:45, MALUNG-SÄLEN HI-ERKSTRANDEN 1:6 När en fastighet som ingår i en samtaxering säljs och Skatteverket får uppgift om att det finns en ny ägare bryts samtaxeringen. Det är inget man behöver begära om utan det sköts automatiskt. Lantmäteriet rekommendera en typkod men det är Skatteverket som bestämmer typkoden.
 • UppdragsID: GRP NBA

Mark

 • Betesmark, 1,0000 ha
 • Skogsmark, 18,0000 ha
 • Skogsimpediment, 1,0000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Fastigheten är samtaxerad med två andra fastigheter. Arealbeskrivning gäller alla tre fastigheter.

Kostnader

 • Pris: 450 000 SEK. Pristyp: Utgångspris.
 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Samfällighet:
 • MALUNG-SÄLEN TRANSTRANDS BESPARINGSSKOG S:9.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN FS:25.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN FS:26.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:1.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:13.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:14.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:15.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:16.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:17.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:18.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:19.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:20.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:21.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:22.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:23.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:24.
 • MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN S:8.

Övrigt

 • Övrigt:
  Samtaxering -följande fastigheter är samtaxerade:
  MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:41, MALUNG-SÄLEN SÖRSJÖN 2:45, MALUNG-SÄLEN HI-ERKSTRANDEN 1:6
  När en fastighet som ingår i en samtaxering säljs och Skatteverket får uppgift om att det finns en ny ägare bryts samtaxeringen. Det är inget man behöver begära om utan det sköts automatiskt. Lantmäteriet rekommendera en typkod men det är Skatteverket som bestämmer typkoden.
  Arealbeskrivning gäller alla tre fastigheter.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Besiktning och undersökningsplikt
  Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
  
  Eventuellt kan det finnas möjlighet att stycka av en tomt för bebyggelse med småhus, det måste dock kollas med kommunen!
  https://malung-salen.se/bygga-bo-och-miljo/stadsbyggnad/bygga-nytt-andra-eller-riva/kontakta-byggkontoret

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt